Home

 

Knighton Museum

Exploring the history of an East Radnorshire border town

 

EXHIBITS

What's in the museum

CONTRIBUTE

CONTACT

FIND US

 

Located in Knighton’s main street, the Museum is run entirely by volunteers and reflects the social history of the area. Most exhibits have been either donated or lent by local people and illustrate the varied history of this border town from the drovers to the flannel weavers, from trade to agriculture. Many of our exhibits may be handled by visitors making the whole experience both child-friendly and memory-provoking for adults.

Chat with our resident weaver, role-play teacher or pupil, wonder at the sheer weight of an early mobile phone, spend some time reading the Beano or simply indulge yourself with that smell known as Carbolic Soap!

Entry is free but we rely on donations which are, of course, very welcome. We’d love you to make a small ‘deposit’ in our enamel bedpan or you could use the more sophisticated method by clicking the PayPal Donation button in the sidebar (coming soon.)

‘Wonderful museum and tour guide!’

P & J, North Carolina, USA

Mae Amgueddfa Trefyclo yn cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr ac mae wedi’i lleoli ar y brif stryd. Mae’n adlewyrchu hanes cymdeithasol yr ardal. Mae’r rhan fwyaf o’r arddangosion naill ai wedi’u rhoi neu eu benthyca gan bobl leol ac yn darlunio hanes amrywiol y dref hon ar y ffin, o’r porthmyn i’r gwehyddion gwlanen, o fasnach i amaethyddiaeth. Efallai y bydd llawer o’n harddangosfeydd yn cael eu trin gan ymwelwyr gan wneud y profiad cyfan yn gyfeillgar i blant ac yn ysgogi’r cof i oedolion.

Sgwrsiwch gyda’n gwehydd preswyl, profi sut brofiad oedd bod yn athro neu’n ddisgybl yn y dyddiau a fu, rhyfeddu at faint a phwysau ff√¥n symudol cynnar, treulio peth amser yn darllen y Beano neu fwynhau arogl Sebon Carbolig.

Mae mynediad am ddim ond dibynnwn ar roddion, sydd i’w croesawu’n fawr. Gallwch chi wneud ‚Äòblaendal‚Äô bach yn ein padell wely enamel neu fe allech chi ddefnyddio’r dull mwy soffistigedig trwy glicio ar y botwm ‘PayPal Donation’ yn y bar ochr.

 

For more information about the museum and the management committee see our About us page.

For more information about visiting, donating items and / or supporting our work please use the form on the Contact page.